Sme tu pre Vás už viac ako 20 rokov. Ďakujeme za dôveru.

Zápis od 4.9.2017 do 15.9.2017 denne od 8:00 do 15:00
Pri zápise do 8. septembra zľava.

Popoludňajšie kurzy:
- anglický jazyk
- nemecký jazyk
- ruský jazyk
- francúzsky jazyk
- príprava na maturitu

Ďalej ponúkame:
- kurzy pre tých, ktorí pracujú na „krátky/dlhý týždeň“ (v dopoludňajších hodinách)
- kurzy „Morning Coffee“ (od 7:00 do 8:00, alebo od 7:30 do 8:30)
- kurzy „Saturday English“ (organizované v sobotu v dopoludňajších hodinách)

Ceny:
Popoludňajšie kurzy + Saturday English
129,- EUR/30 hodín* (pri zápise do 8. septembra zľava 10,- Eur z ceny kurzu)
70,- EUR/15 hodín* (pri zápise do 8. septembra zľava 5,- Eur z ceny kurzu)

Morning Coffee
109,- EUR/20 hodín

Individuálne hodiny
12,- EUR/60 minút*
10,- EUR/45 minút*

POZNÁMKY:
* učebné materiály sa platia zvlášť
* počet účastníkov kurzu je minimálne 3 maximálne 8.
Viac informácií na tel. č. 0907 157 305.

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA

- všetky vekové kategórie a vedomostné úrovne
- v skupinách 6-8 osôb
- individuálna výučba pre rôzne odborné zamerania
- príprava na prijímacie pohovory a maturitu
- príprava na TOEFL, FCE, CAE, IELTS
- obchodná angličtina
- angličtina pre deti predškolského veku (škola hrou)
- firemné kurzyPonuka kurzov NJ, FJ, TJ, RJ, slovenčina pre cudzincov

- všetky jazyky je možné študovať individuálne na základe vlastných časových a množstevných požiadaviek formou "one-to-one" (jeden učiteľ-jeden žiak)
- ponuka pre firmy: naši lektori príjdu k Vám. Firemné kurzy počas aj po pracovnej dobe. Víkendové, týždňové a dvojtýždňové intenzívne pobytové kurzy v Tatrách alebo v Štiavnických vrchoch pre ucelené skupiny min. 5 osôb.

Kontaktujte nás